EcoGarbet

Eco·Garbet

Per un futur sostenible, cuidem el medi ambient.

Mobilitat

Garbet aposta per reduir i optimitzar els desplaçaments, fomentant les eines de comunicació virtuals, les reunions a través de sistemes de videoconferència, l'ús del transport públic i els vehicles compartits.

Consum de paper

El tipus d'activitat que desenvolupa la cooperativa suposa un baix consum de paper, que es continua treballant i mantenint amb l'aplicació de polítiques verdes com ara l'utilització de paper reciclat o prioritzar l'ús d'eines digitals.

Consum d'energia

La sensibilització de la cooperativa pel medi ambient també fomenta el consum energètic responsable, aplicant consells bàsics de la guia d'eficàcia de recursos: apagar els equips informàtics en cas de no ser utilitzats durant una hora o més i al finalitzar la jornada, així com la instal·lació de bombetes de baix consum.

Aigua i productes no contaminants

Els productes de neteja de Garbet són biodegradables i es fomenta l'ús de concentrats. D'aquesta manera, es reforça el respecte pel medi ambient i es minimitza la producció de residus. Es recomanen petits gestos d'estalvi d'aigua com tancar bé les aixetes, reduir les descàrregues de les cisternes i no llançar residus al vàter.

A partir dels nostres valors i principis bàsics, s’estableix la política del sistema de gestió ambiental de Garbet, concretant-se en els següents aspectes:

Complir amb tots els requisits legals en matèria ambiental, així com en tots el requisits voluntaris en matèria ambiental que GARBET subscrivís.

Millorar contínuament el nostre comportament ambiental i el desenvolupament dels nostres processos del nostre sistema de gestió ambiental.

Esforç continu d’identificació, avaluació i reducció dels impactes ambientals relacionats amb les activitats i l’èxit de les mesures aplicades en relació al consum eficient de recursos naturals i recolzant la implantació de bones pràctiques relacionades amb la minimització de la generació de residus.

Promoure la prevenció de la contaminació i la conseqüent lluita contra el canvi climàtic mitjançant iniciatives de reducció gradual de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com un dels factors rellevants dintre del compromís ampli de protecció del medi ambient.

El compromís de la cooperativa amb el medi ambient es manté a través dels professionals de l’empresa i dels grups d’interès amb els quals  interacciona. Seguim la normativa ISO 14001 de gestió ambiental en les activitats de neteja, jardineria i manteniment.

Certificacions ISO

Garbet té la certificació ISO 9001, que l’acredita com a empresa prestadora de serveis de qualitat a través dels seus processos, partint dels estàndards de qualitat i millora contínua en els serveis de neteja, jardineria i manteniment mitjançant aplicació de programes d’inserció social i laboral de persones en situació de risc o exclusió. També compta amb la certificació ISO 14001 de gestió ambiental en les activitats de neteja i manteniment a les oficines ubicades a Barcelona.