La Cooperativa

Coneix la Cooperativa

Estem presents a Catalunya. Som líders en el sector d’atenció a les persones.

Garbet Neteja i Manteniment Integral EI, SCCL, som una empresa d’inserció constituïda al 2004, amb la forma legal de cooperativa de treball i d’iniciativa social, sense ànim de lucre. Som la primera cooperativa i empresa d’inserció que es va crear a Catalunya. 

El nostre objectiu principal és la promoció de la inserció laboral, de persones en risc d’exclusió social, oferint-los una formació bàsica i especifica per a cada un dels perfils professionals i un acompanyament individualitzat, d’aquelles persones que es troben en situacions de major vulnerabilitat per accedir als circuits formals de treball.

Els principis de l’economia social, la gestió sostenible dels recursos i el respecte pel medi ambient defineixen el model de gestió de Garbet, fonamentat en el concepte de responsabilitat social. A més, la qualitat, juntament amb l’eficiència, són aspectes que es treballen diàriament en tots els sectors d’activitat de l’empresa.

El nostre model de gestió és proper i participatiu on les persones són el centre de la nostra activitat, tenim un ferm compromís amb el benestar i la satisfacció dels nostres professionals. El nostre model de gestió està basat en el treball i se sustenta sobre tres pilars: la sostenibilitat, la transparència de les dades i la reinversió dels excedents societaris en l’empresa. La preservació i respecte pel medi ambient és una part essencial del compromís adquirit envers un creixement sostenible.


Garbet està certificada per AENOR i treballa en base a les normes ISO 9001 i 14001, com a instrument d’avaluació dels seus estàndards de qualitat i de millora contínua.

Missió

Fomentem la inserció sociolaboral oferint serveis que cobreixen les necessitats dels nostres clients amb qualitat i eficàcia, a través d’una gestió empresarial basada en les persones.

Cultura

Gestionem la nostra empresa incorporant a la nostra cultura organitzativa la qualitat i la responsabilitat social empresarial.

Valors

Definim la nostra activitat com a propers amb les persones, socialment responsables, democràtics, innovadors, proactius, sostenibles i flexibles, ja que ens adaptem a tots els clients.

Clients

Els nostres clients aposten per l'inserció laboral: administracions públiques, associacions, fundacions, empreses i particulars.

Equip Garbet

Els nostres professionals estan a la seva disposició per a qualsevol requeriment
Consell Rector
Elena Farré
Presidenta

elenafarref@garbet.coop

DIEGO VÁZQUEZ
Vicepresident

distribucio@garbet.coop

RAQUEL RAIMUNDO
Secretària

rraimundos@garbet.coop

MARIBEL MARTÍN
Vocalia

mmartins@garbet.coop

Organigrama
David Hugas
Gerència

davidhugasvi@garbet.coop

Elena Farré
Adjunta a Gerència

elenafarref@garbet.coop

Montserrat Campos
Cap Zona Bcn Sud

zonabcnsud@garbet.coop

Rafaela Arjona
Cap Zona Centro

zonacentro@garbet.coop

Elisenda Artalejo
Cap Zona Nord

zonanord@garbet.coop

Diego Vázquez
Responsable de Distribució

distribucio@garbet.coop

David Rodriguez
Responsable Manteniment

manteniment@garbet.coop

Albert Ricart
Responsable
Inserció

insercio@garbet.coop

Bel Ruíz
Responsable
Compres

compres@garbet.coop

Maribel Martín
Responsable
Suport Negoci

recursoshumans@garbet.coop