Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

in ,
488
Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona

Amb data 25 de juny de 2021, GARBET ha signat el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.
Amb la signatura d’aquesta acta assumim la nostra corresponsabilitat en la construcció d’una Barcelona +sostenible d’acord amb els objectius i les linies d’acció recollits al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022.

El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d’acció, en l’horitzó del 2022.